Hyresgäster nästan knäckta av buller

2:01 min

Sedan flera veckor tillbaka håller Rikshem på att renovera lägenheter i Eriksberg i Uppsala. Men bullret från arbetet är nästan olidligt, enligt hyresgäster.

De hyresgäster vars lägenheter berörs i första etappen har fått flytta till andra evakueringslägenheter.

Men vägg i vägg, i samma hyreshus bor fortfarande hyresgäster kvar som väntar på sin renovering.

Boris Petrowski och hans fru har snart nått bristningsgränsen för hur mycket ljud de tål, menar de, och undrar varför Rikshem inte lät alla flytta innan arbetet startade.

– Det är hemskt, jag hör inte ens min egna tankar. Dagarna i ända och även på helgerna håller de på med grova borrmaskiner så att hela huset skakar, säger Boris Petrowski.

Rikshems kommunikationschef, Jennie Wolmestad, säger att det är brukligt att de som väntar på renovering bor kvar även om man på Rikshem är medvetna om att det kan vara mycket störande.

– Vi har inte fått någon information om att det skulle låta så här mycket, säger Boris.

Något Rikshem beklagar. Det måste ha blivit någon miss där, säger de.

Boris Petrowski går och spänner sig hela tiden, säger han.

– Jag bara väntar på att de ska sätta igång igen. Jag har svårt att sova och har gått ned fem kilo.

Nu vill Rikshem att han och hans fru tar kontakt för att se om de kan flytta ut tidigare.