Regeringen öppnar för ändring i LSS

1:13 min

Regeringen öppnar nu för att ändra lagen om assistansersättning så att fler får det statliga stödet. Detta efter den senaste tidens utveckling, där allt färre får assistansen.

Statsrådet Åsa Regnér (S) har bett försäkringskassan att analysera läget och återkomma med förslag.

I januari fick rekordmånga personer med funktionsnedsättning avslag på sin ansökan om statligt ekonomiskt stöd för att anlita en personlig assistent. Försäkringskassan avslog 86 procent av alla ansökningarna.

I sin senaste prognos skriver kassan att neddragningarna i assistansen kommer att fortsätta även i år. Den nya hårdare praxis har godkänts av domstol och den innebär att färre har rätt till assistans och att antalet beviljade timmar kommer att minska.

Nu vill regeringen att försäkringskassan utreder ifall två vägledande domar som har lett till åtstramningen gör att lagens ursprungliga avsikt inte uppfylls.

Åsa Regnér vill ha in rapporterna direkt efter sommaren, säger hon.

– Självklart kommer jag att vara öppen för lagändringar, om jag ser i de här analyserna att man kan se ett tydligt mönster av effekten av de här domarna, om man kan se att verkligheten har förändrats i förhållande till lagens intentioner.

– Jag vill att rätt personer ska få rätt insatser i lagens mening, säger Åsa Regnér.

Både Kristdemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet har idag gått ut och krävt en lagändring som gör att de som behöver personlig assistent också ska få det. Liberalerna vill dessutom ha ett stopp för försäkringskassans beslut tills lagändringen är genomförd.

Men ett beslutsstopp säger regeringen nej till.

– Jag har svårt att tolka det förslaget som något annat än att regeringen skulle sätta sig över domstolsbeslut. En sån utveckling vill vi verkligen inte ha, säger Åsa Regnér.