Kommunerna gör det möjligt att välja bort hemtjänstpersonal med utländsk bakgrund

3:35 min

I alla kommuner i Västernorrland finns möjligheten för vårdtagare inom den kommunala hemtjänsten att välja bort personal med utländsk bakgrund. Det visar vår granskning.

Hur ser du på den här typen av krav? Är det rimligt? Kommenteringen är nu stängd.

I alla kommuner i Västernorrland finns möjligheten för vårdtagare inom hemtjänsten att slippa personal med utländsk bakgrund.

I flera kommuner skapar man även dokument där personal med utländsk bakgrund förbjuds att arbeta med vissa vårdtagare. Det visar P4 Västernorrlands granskning och rundringning till enhetschefer i Västernorrland.

Alla personer som vi pratar med inom hemtjänsten känner en stark rädsla för att öppet berätta om situationen, som av personal vi pratat med beskrivs som ohållbar. De vittnar om diskriminering och i ett fall om våld från vårdtagare.

För att ta reda på hur det ser ut inom hemtjänsten så ringde vi upp enhetschefer i Västernorrlands kommuner. Vi utgav oss för att ha en förälder i behov av hemtjänst, men som ville slippa det vi kallade för "utländsk personal".

Chefer beredda att förbjuda personal

Möjligheten fanns, mer eller mindre, i alla kommuner. I Ånge hade enhetschefen till och med tagit hänsyn till önskemålen om att slippa personalgruppen när det kom till rekrytering av sommarvikarier.

– Just nu har vi ingen med utländsk härkomst och jag har tagit hänsyn till det över sommaren också. Vi har ju det faktiskt lite besvärligt när det gäller hemtjänst, tycker jag. Så just nu har jag ingen anställd och jag kommer, som det ser ut, inte ha det över sommaren heller.

Är det absolut så att hon inte klarar av det så får man ju förbjuda de personerna.

I Timrå var man beredd att förbjuda sin personal med utländsk bakgrund att arbeta med vår påstådda förälder, och även lägga in förbudet i planeringssystemet.

– Är det absolut så att hon inte klarar av det så får man ju förbjuda de personerna. Vi har ju ett planeringssystem där vi planerar insatserna. Hos en vårdtagare kan man förbjuda till exempel om man är allergisk mot katter. Då kan man förbjuda de personerna, säger enhetschefen.

Varningstexter mot utländsk personal

Enhetschefen vi pratade med i Sundsvall menade att hon inte kunde godta sådana krav. Men P4 Västernorrland har fått tag på flera dokument från hemtjänstenheten i kommunen som visar att det inte stämmer.

Dokumenten har röd-gula markeringar till personalen om att de med utländsk bakgrund förbjuds arbeta hos vissa vårdtagare. I dokumenten kan man läsa varningstexterna i versaler och utropstecken. Bland annat:

"OBS! VILL EJ HA HJÄLP AV UTLÄNDSK PERSONAL.. VIKTIGT ATT DETTA FÖLJS!!"

Flera av de anställda vi pratat med inom hemtjänsten menar att det inte handlar om språk, utan att det handlar om att man har "fel" hudfärg eller bär slöja.

I samtalen till enhetscheferna sa vi att vår förälder inte "tyckte om utländsk personal" och skulle känna sig otrygg. Skälet var inte i vårt exempel att man var orolig för att hemtjänstpersonalen inte kunde tillräckligt bra svenska. 

En kvinna, vi kan kalla henne Ayane, jobbar själv inom hemtjänsten. Hon är så rädd för repressalier från arbetsgivare och dålig stämning bland kollegor att vi valt att inte ta med hennes riktiga identitet.

Man ligger vaken hela natten och tänker och har ont i magen.

– Man blir helt knäckt och orkar inte jobba. Man ligger vaken hela natten och tänker och har ont i magen. När de ser mig, mörk och invandrare, det är som att vi är från en annan planet. Man blir så ledsen, säger hon och fortsätter.

– Jag säger till mina barn att de ska utbilda sig och inte jobba inom hemtjänsten. Det räcker att jag upplevt allt det här. Jag vill inte att mina barn går igenom samma sak.