Östergötland

Dubbelt så många SOS-samtal till polisen

1:52 min

Efter bildandet av den nya regionledningscentralen har antalet prio 1-samtal ledningscentralen fördubblats.

Prio 1-samtal handlar ofta om liv och död eller värdefull egendom. När SOS-alarm kategoriserar ett samtal som Prio 1-samtal så kopplas det direkt till polisens regionledningscentral. Mellan oktober  och december 2015 kom det in drygt 7500 högt prioriterade samtal till länskommunikationscentralerna i Linköping och Jönköping. Men efter sammanslagningen av de två till en regionledningscentral fördubblades antalet prio-1 samtal.

Men att antalet akutsamtal till polisen ökar betyder inte att brottsligheten ökat i samma takt.

– Eftersom vi inte vill missa några av de prioriterade ärendena så har vi sänkt ribban i fråga om vad som ska betraktas som högt prioriterade samtalen, och det är för att vi inte vill missa några, säger Thomas Redlun ansvarig för införandet av regionledningscentralen i Öst.

I och med sammanslagningen av de två länskommunikationscentralerna i Jönköping och Östergötland till en regionledningscentral hade polisen stor personalbrist vilket ledde till att man har varit tvungen att tvångskommendera anställda att jobba där.

En farhåga har varit att polisen inte skulle hinna svara på de prioriterade samtalen i tid. Men siffror som vi har tagit del av visar att polisen har lyckats hålla svarstiderna på samma nivå som tidigare även om de tvingas ta emot betydligt fler samtal.

- Vi måste se till att vi svarar i rätt tid alltså i den tid som är rymlig i förhållande till vilken prioritet samtalet kommer in med, berättar Thomas Redlund.