Skillnaden mellan lön och vissa bidrag har ökat kraftigt

2:25 min

På senare år har skillnaden ökat med flera tusen kronor. Det drabbar personer med intellektuell funktionsnedsättning som jobbar på daglig verksamhet.

Två av dem som drabbas är Maritha Gustafsson och Tobias Åkerstein:
– Det är ju så då, att de gör skillnad på oss som jobbar i daglig verksamhet och dem som jobbar vanligt, säger Tobias.

Vad tänker du, Maritha?
– Vi skulle kunna få lite mer påökt. För de pengar vi får idag kanske inte räcker till så många saker som man vill ha i affärerna.

Tycker du att det är svårt att få dina pengar att räcka till?
– Ja, ibland.

Lättare arbetsuppgifter

En daglig verksamhet är ett arbete där uppgifterna ska vara lite lättare att klara av och de som jobbar där får inga pengar i lön. Istället får de pengar i bidrag. Det brukar vara mellan 8000 och 9000 kronor i månaden ungefär.

Programledaren Sofia frågar: Vilka bidrag kan man få på daglig verksamhet?
– Ja, i vissa kommuner kan man få habiliteringsersättning. Men det ger ganska lite pengar.

Vilka andra bidrag finns det?
– Ofta brukar det vara sjukersättning eller aktivitetsersättning. De bidragen betalas ut av den statliga myndigheten Försäkringskassan.

Vilka bidrag är det som har störst betydelse för ekonomin?
– Det är just sjukersättningen eller aktivitetsersättningen som brukar vara basen i ekonomin för den som jobbar på daglig verksamhet.

Förvånad över skillnaden

Därför har vi på Klartext undersökt just de två bidragen. Vi kollade hur mycket pengar bidragen gav per månad år 2005 och hur mycket det sedan ökade på tio år.

Under den här perioden hade sjukersättningen och aktivitetsersättningen bara stigit med 700 kronor i månaden.

Om man jämför med lönerna under samma tio år så steg de med över 7000kronor. Och Tobias är förvånad:
– Det är en stor skillnad. Men det ska väl inte vara så kanske?
– Vi som jobbar inom daglig verksamhet skulle kunna få lite mer betalt, säger Maritha Gustafsson.