Så gjorde vi granskningen

Här förklarar vi hur och varför P4 Västernorrland genomförde granskningen av kraven på att kunna välja bort utländsk hemtjänstpersonal.

Efter tips från källor inom hemtjänsten fick vi tag på flera dokument, de så kallade "rutterna", där varje brukares vårdbehov finns nedskrivet. Det är i dem som önskemål om att välja bort personal med "utländskt ursprung" finns.

För att få ärliga svar ringde vi slumpmässigt upp en enhetschef i varje kommun och uppgav att vi hade en förälder som behövde hemtjänst och som hade önskemål om att slippa det vi kallade för "utländsk personal". Vi bedömde att det var enda sättet att undvika tillrättalagda svar och få en bild av hur utbrett det är att kommuner tillmötesgår den här typen av önskemål.

Frågorna var samma till alla enhetschefer, utifrån en på förhand bestämd mall med bland annat påstådda adresser (olika beroende på kommun), vårdbehov, namn, önskemål och så vidare.

En tid efter (ungefär två veckor) ringde vi upp samma enhetschefer igen och berättade att vi granskade hemtjänsten och gav dem möjlighet att förklara sina svar närmare och möjlighet att kommentera.

Vi har pratat med flera anställda inom hemtjänsten som vittnar om att det här pågår, men få har velat ställa upp på en bandad intervju. En har också i efterhand önskat att inte längre vara med, på grund av rädsla för repressalier från arbetsgivare. 

Vi har även intervjuat äldre som själva haft hemtjänst och bett om deras syn på saken.