Malmö

Större och dyrare – här är nya planen för SUS i Malmö

0:32 min

Nya behov har dubblerat kostnaden och förlängt tidsplanen för ombyggnaden av Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Från början skulle ombyggnaden vara klar runt 2020 och kosta ungefär 6,8 miljarder kronor. När de förändrade planerna presenterades i dag stod det klart att bygget är klart tidigast 2023 och kommer att kosta över tolv miljarder. Anledningen är att nya behov har uppstått på vägen.

Det ska inte bara duga när man flyttar in 2024 – utan också 2029.

Bland annat kommer alla servicebehov – exempelvis avfallshantering och lasthantering – samlas i en ny byggnad och de gamla kulvertarna som förenar de olika husen kommer att ersättas med bredare "motorvägskulvertar".

– Vi har så kallade AGV-truckar, som är automatiserade truckar som kör själva och transporterar godset från service-byggnaden ut på området, säger Carola Joelsson, divisionschef på Regionfastigheter.

Det redan planerade vårdblocket (den H-formade byggnaden i mitten) har också växt och blivit nästan dubbelt så stort.

Eftersom sjukhusområdet ligger mitt i Malmö och är granne med Södervärn, en av kollektivtrafikens noder i staden, så innebär bygget stora utmaningar. Men både byggtiden och kostnaden rättfärdigas av att man nu lägger grunden för många år framåt. Det menar i alla fall Peter Lanbeck, chef för programkontoret på Skånes universitetssjukhus.

– [Under den] noggranna planeringen har vi föreställt oss att det inte bara ska duga när man flyttar in 2024 – utan också 2029, säger han.

På torsdagens regionstyrelsemöte väntas det här uppdaterade förslaget klubbas igenom.