Europeisk stålindustri i öppet brev till EU

1:44 min

Ledarna för den europeiska stålindustrin höjer nu sina röster i ett öppet brev där man uppmanar EU:s regeringschefer att se över det kommande förslaget om ett nytt utsläppsrättssystem. Den svenska ståljätten SSAB är ett av bolagen som skrivit under och dem kan det förslaget som det ser ut nu skada svensk konkurrenskraft.

 – Det är riskfyllt om vissa länder i Europa subventionerar sin stålindustri samtidigt som vi inte gör det i Sverige. Då kommer svensk konkurrenskraft och svensk exportindustri påverkas negativt, säger SSAB:s hållbarhetschef Thomas Hörnfeldt.

I det öppna brev som 76 industriledare skrivit under uppmanar man nu EU:s regeringschefer om att bland annat garantera fler fria utsläppsrätter för den europeiska stålindustrin.

Det inför slutförhandlingarna om ett förnyat utsläppsrättssystem mellan ministerrådet, EU-kommissionen och EU-parlamentet som förväntas läggas fram i början av augusti.

Fler fria utsläppsrätter skulle göra koldioxidutsläppen billigare, vilket i sin tur skulle gynna europeiska stålbolag i konkurrensen med till exempel kinesiska företag, där produktion är smutsigare för miljön menar stålcheferna i uppropet. Och det är nått som Bo-Erik Pers, vd för Jernkontoret - svenska stålindustrins branschorganisation håller med om.

– Det ökar utsläppen av växthusgaser och koldixoid i andra delar av världen, man flyttar alltså utsläppen från Europa till andra delar av världen och där blir utsläppen högre, säger Bo-Erik Pers. 

Att produktionen av stål är renare i Sverige än i Kina håller miljöekonomen och professorn Thomas Sterner på Göteborgs universitet med om, men att en politik som gör utsläpp av växthusgaser billigare skulle vara en bättre väg att gå har han svårt att se.

– Alla branscher argumenterar som stålindustrin gör. Det är alltså för stor allokering av rättigheter och det leder till låga priser och följaktligen för låga ambitionsnivåer i klimatpolitiken, säger Thomas Sterner på Göteborgs universitet.