Uppgift: Frankrike vill undanröja franska IS-krigare

1:58 min

Franska specialförband rekryterar irakiska soldater för att döda franska IS-medlemmar i Mosul. Det skriver tidningen Wall Street Journal som beskriver detta som ett sätt att förhindra att franskfödda jihadister återvänder till Frankrike.

Ett 30-tal män har identifierats som prioriterade mål och fransk militär har gett deras namn och fotografier till irakiska specialstyrkor som också har dödat ett okänt antal av dem.

Det skriver tidningen Wall Street Journal, vars källor finns bland icke namngivna irakiska militärer och franska tjänstemän.

Omkring 2 000 fransmän har anslutit sig till IS och det finns en stor oro för att de som återvänder till Frankrike ska utföra nya terrordåd här. Det är så denna hemliga verksamhet försvaras, på militärspråk kallas det att "döda strategiska mål".

Det görs med hänvisning till att Frankrike är i krig och att det kan jämställas med att svara på en attack från fienden.

Den franske journalisten Vincent Nouzille har tidigare uppmärsammat att även president Hollande gav såna här "tillstånd att döda" efter ett antal kidnappningar av franska medborgare i Sahelområdet i Nordafrika.

Från 2008 till 2013 har ett hundratal jihadister dödats på det här sättet där.

Det kan ifrågasättas om det är etiskt försvarbart att döda egna medborgare på det här sättet.

Men också om det är ett effektivt sätt att bekämpa terrorismen på, inte minst eftersom rebeller ständigt omgrupperas och nya tillkommer.

Den nya franska regeringen har inte kommenterat uppgifterna, men prioriterar kampen mot terrorismen och vill få till stånd en bättre samordning av de internationella insatserna mot terrorismen.