Arlandagård största djurärendet någonsin

1:33 min

Inte så apatiska längre och med mer hull. De plågade djuren som upptäcktes på en gård i Arlandatrakten mår bättre i dag.

Det här är det största djurärendet som länsstyrelsen i Stockholm tagit hand om.

– Vi har aldrig haft hand om så här många djur, men vi har haft ett gott samarbetet med både LRF:s omsorgsgrupp, polisen och också med djurägaren, säger Linda Malmgren som är djurskyddshandläggare vid länsstyrelsen i Stockholm.

Totalt handlar det om ett hundratal djur som funnits på gården.

Vad ligger bakom att djur farit illa och till och med dött?

– Som jag har förstått det handlar det om en personlig tragedi, mer kan jag inte säga.

Det var 13 maj som polisen via lösspringande djur leddes till en gård i Arlandatrakten där patrullen möttes av döda och avmagrade djur. Flera av djuren fick avlivas på platsen. Djurägaren syntes inte till och det visade sig att han blivit stångad och förd till sjukhus.

Under tiden som gått sedan upptäckten har länsstyrelsen beslutat om att omhänderta djuren. Polisen har yttersta ansvaret för att djuren som sköts om av LRF:s omsorgsgrupp. En del av djuren kommer inte gå att rädda men Linda Malmgren tror att en hel del kan säljas och bli betesdjur på andra gårdar.

Hur mår djuren i dag?

– De flesta har utvecklats bra, har fått hull och är inte lika apatiska som tidigare.

Och djurägaren har inte för avsikt att hålla djur igen?

– Nej, som jag förstått vill han avveckla djurhållningen.

Parallellt med skötseln av djuren utreder polisen misstankar om djurplågeri och brott mot djurskyddslagen.