Östergötland

VTI ska analyser behov av forskning om cykling

0:34 min

VTI i Linköping, har fått i uppdrag av regeringen att analysera och beskriva de främsta behoven inom forskning gällande cykling.

Uppdraget innebär att ta fram förslag på hur forskningen kan samordnas och stärkas och ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 mars 2018.