Skolkuratorer i Dalarna varnar för att de inte räcker till

2:57 min

De som ska stötta skolbarnen psykiskt mår själva inte så bra på jobbet. Nu kommer larm om att skolkuratorer i Dalarna inte hinner med. Tom Quirynen i Borlänge har 670 elever.

– Konstant är det elever som behöver stöd. Jag hinner inte vara ute och jobba förebyggande, säger han. 

Åtta av tio skolkuratorer i Dalarna och grannlänen känner att de inte kan fullfölja sina uppdrag – på grund av sin arbetssituation. Det visar en ny undersökning som Akademikerförbundet SSR låtit göra och som bygger på intervjuer med skolkuratorer i det här området.

– De har en arbetsmiljö som faktiskt tär på deras möjligheter att göra ett riktigt gott arbete, säger fackförbundets ordförande, Heiki Erkers.