Viss olja har nått land i Lysekil och på Smögen

0:30 min

Delar av lördagens oljeutsläpp har under natten gått igenom Gullmarns naturskyddsområde och olja har flutit iland på Kornö Kalv.

Kustbevakningen har hittills tagit upp drygt 6 000 liter olja, men nu börjar oljan nå land.

Under natten har det splittrade oljebältet gått igenom Gullmarns naturskyddsområde. Enligt räddningschefen Bernt Eriksson finns det nu olja på Kornö kalv och på ytterligare fler öar i området.

– Lysekils kommun har gått upp i stabsläge för att kunna hantera effekterna av oljan, säger han.

På Lysekil kommuns hemsida uppmanas invånarna att rapportera eventuella oljespill längs stränder, klippor och vikar. 

Enligt Ulrika Nilsson på Kustbevakningen går saneringsarbetet vidare med det miljöskyddsfartyg som finns till hands och med hjälp av ett danskt fartyg. Kustbevakningen får också stöd av sjöräddningssällskapet, småbåtar och vattenskootrar som letar efter olja i vikarna.