سطح موفقیت تحصیلی دانش آموزان متولد خارج از سوئد پایین رفته است

1:38 min

پژوهشی که توسط  نهاد موسوم به گروه کارشناسان مطالعات اقتصاد عمومی انتشار یافته نشانگر این است  درصد دانش آموزانی که پس از هفت سالگی به سوئد وارد شده اند و نمره قبولی در مدرسه گرفته‌اند به شدت کاهش یافته است.

 بنا بر گزارش این پژوهش در سال ۱۹۹۸ ، هفتاد درصد دانش آموزانی که پس از هفت سالگی به سوئد آمدند ، در امتحانات کلاس نهم قبولی گرفتند، اما در سال ۲۰۱۴ این رقم به نحو چشمگیری کاهش یافت . در سال ۲۰۱۴ تنها پنجاه درصد این دانش آموزان  در امتحانات  کلاس نهم قبولی گرفتند.

پژوهش یاد شده نشان می دهد که احتمال عدم موفقیت تحصیلی دانش آموزانی که از آفریقا آمده اند و نیزکودکان پناهنده ای که تنها به سوئد آمده اند بیشتر از سایر کودکان است.

دکتر هانس گرانکویست، استاد اقتصاد در دانشگاه اوپسالا در این زمینه می گوید که برای نمونه اگر کودکان پناهنده‌ی تنها  را در نظر بگیریم، می بینیم که میانگین سن آنها در زمان ورود به سوئد، حدود ۱۲ سال است .  وی سن بالا در زمان ورود به سوئد را علت اصلی ضعف تحصیلی این کودکان می داند و می گوید که دیر به سوئد آمدن به معنای این است که چنین دانش آموزی وقت کمی برای پیشرفت در مدرسه و تجربه ای اندک از نظام آموزشی سوئد به دست می آورد.