Fåröbor vädjar till statsministern

Flera familjer på Fårö vädjar till statsminister Stefan Löfven att de två familjerna från Afganistan, som har barn i förskolan på Fårö ska få stanna.

I brevet hänvisar de till att flyktingfamiljerna nu börjat känna trygghet, säkerhet och lära sig svenska.

Fåröborna hänvisar till de mänskliga rättigheterna och anser det fel att avhysa människor från en avfolkningsbygd där deras närvaro ses som en tillgång.