Advokat efter hemtjänstgranskning: Man bryter mot lagen

3:19 min

Efter vår granskning av hemtjänsten i Västernorrland har det uppstått diskussioner om kommuner och arbetsgivare har brutit mot lagen.

Efter vår granskning av hemtjänsten i Västernorrland har reaktionerna varit många. En som reagerat är advokaten Jakob Machuca från Sundsvall, som menar att kommunerna bryter mot lagen.

– Jag tänker att kommunerna tillåter inte bara diskrimineringen, utan blir en del av den. Att lägga ett arbetsschema utifrån de anställdas etniska bakgrund kan jag inte se på något annat sätt än att man bryter mot lagen, säger han.

Även Diskrimineringsombudsmannen, DO, har nåtts av P4 Västernorrlands granskning.

– Som vi ser det, finns en risk att arbetsgivarna överträder diskrimineringsförbudet i det här fallet. Men vi har inte hunnit tittat på det i detalj så vi kan ju inte utan att ha utrett ärendet komma fram till om det är diskriminering eller inte, säger Clas Lundstedt, pressansvarig på DO.

Hur går ni vidare med det här nu då?

– Vi har inte på något sätt bestämt om vi ska inleda tillsyn eller inte. Däremot finns möjligheten att på eget initiativ inleda tillsyn om vi bedömer det riktigt.

Intressen och lagar som "krockar"

Anna Giertz arbetar som jurist på Socialstyrelsens rättsenhet och är insatt i juridiska frågor som rör bland annat hemtjänst.

Hon menar att det saknas ett tydligt svar på om det är lagligt eller inte. Det är något som hamnar i skärningspunkten mellan olika lagstiftningar och intressen.

– När du väl fått hemtjänst beviljat ska du som brukare få ha inflytande över hur tjänsterna utförs. Enligt socialtjänstlagen ska kommunerna ta hänsyn till brukarnas önskemål, men inom en rimlig gräns. Att ta hänsyn till önskemål som skulle kunna bryta mot andra regler är inte rimligt, säger hon.

En av Diskrimineringsombudsmannens jurister, Caroline Mitt Holm, är inne på samma spår.

– Det är olika intressen som krockar, men huvudregeln är att det råder diskrimineringsförbud. Arbetsgivare aldrig får diskriminera, säger Caroline Mitt Holm.

Även civilminister Ardalan Shekarabi menar att man brutit mot lagen, i en intervju med P4 Västernorrland.