Gotländska företag vill tjäna mer genom energieffektivisering

2:01 min

Genom att spara energi ska gotländska företag bli lönsammare och miljövänligare.

Länsstyrelsen på Gotland har startat ett lokalt nätverk för små och medelstora företag som fokuserar på energieffektivisering. Målsättningen är att alla drygt 300 företag ska minska sin energianvändning med 15 procent till år 2020. Agneta Green arbetar på länsstyrelsen och är projektkoordinator för träffen.

– Vi ska nu sätta upp mål på hur vi på Gotland ska bidra för att nå målet,säger hon.

Jim Collin är gästföreläsare och jobbar med ljus. Han menar att vi i Sverige kan spara lika mycket energi som en kärnkraftsreaktor producerar el per år.

– De här sex till åtta terrawatttimmar kostar oerhört stora summor och investeringarna som företagen kan göra är höga men besparingen är mångt mycket större, avslutar han.