Avfallsmängderna har minskat i svenska hushåll

1:53 min

Fler och fler väljer bort papperstidning på morgonen, en stadig trend som gör att vi förbrukar mindre returpapper. Det visar en rapport som branschorganisationen Avfall Sverige presenterade i dag.

Däremot ökar insamlingarna av plast, något som dels beror på att plastkonsumtionen ökar rent generellt på grund av globaliseringen. 

– Det är fler förpackade material som rest långt för att komma hit. Konsumtion av den typen av produkter går upp. Sedan tror jag också att folk är mer medvetna nu om att de ska sortera ut plast, säger verksamhetschef på LL Miljökonsult AB, Karin Eberle. 

Enligt rapporten minskade avfallsmängden med 11 kilo per person från 2015 till 2016.

Insamlingen av metallförpackningar minskade med 2300 ton, medan plastförpackningarna ökade med 23 000 ton.

Sverige ligger på topp i världen när det kommer till sopsortering, och Karin Eberle tror att valfriheten är en viktig faktor till en framgångsrik återvinning. 

– Det finns ju återvinningsstationer och där kan du sortera alla typer av förpackningar. Men sedan är det många fastighetsägare som vill ge en bättre service och då har de ju olika kärl i sitt återvinningsrum i källaren där du kan sortera olika material, säger Karin Eberle och fortsätter:

– Så en risk som jag ser nu är ju det här förslaget att kommunerna ska ta över all insamling av förpackningar, då kommer det att bli svårt för många kommuner att ha ett tillräckligt bra system. Det är ju svårt redan nu för många att ta sig till de här stationerna och jag tror att valfrihet är det bästa. 

Förslaget som hon hänvisar till föreslår att kommunerna tar över allt ansvar för förpackningsinsamlingen. Men regeringen väntas få motstånd på sopreformen av oppositionen. Förslaget bereds just nu.