Plus i landstingets ekonomi men ändå krav på åtstramning

Landstinget måste strama åt ytterligare för att nå årets mål i budgeten. Detta trots ett positivt resultat i rapporten för årets första fyra månader.

Årets första delårsrapport visar på ett positivt resultat under årets fyra första månader: 88,6 miljoner kronor, vilket är 63,5 miljoner kronor bättre än budgeterat. Men samtidigt bedömer landstingsstyrelsen att organisationen inte kommer att nå det budgeterade målet på 166 miljoner kronor och har därmed gett landstingsledningen i uppdrag att vidta åtgärder för att nå budget.

Rapporten visar också att operationsköerna har minskat något och att landstinget når målet att minst hälften av patienterna som söker vård ska få träffa en läkare inom en timme. Detta enligt ett pressmeddelande från Landstinget.