Viktigt med balans i kyrkans nya konfirmationstaktik

1:31 min

På uppdrag av Svenska Kyrkan har kulturantropologen Katarina Graffman undersökt varför färre ungdomar konfirmerar sig. Hon tror att det krävs nya sätt att stimulera barnen.

Katarina Graffman tror att kyrkans nya sätt är rätt väg att gå, eftersom det krävs nya sätt att stimulera barnen, i stället för att köra på i gamla spår.

– Det är en ganska självklar väg att gå. Dagens unga är extremt stimulerade, mycket på grund av den digitala utvecklingen. I skolan handlar det till exempel om att kunna stimulera barnen på samma sätt och inte tro att man kan göra som alltid gjort, säger hon.

Viktigt är att det finns en balansgång mellan vad kyrkan lockar med och att det andliga budskapet fortfarande finns med.

– Jag tycker man ska vara försiktig. Det måste upplevas som äkta, och just äkthet är väldigt viktigt för den unga generationen. Det får inte bli så att man lockar för mycket med saker utan att få fram sitt budskap varför man ska välja det, säger Katarina Graffman.