Rökning kostar samhället stora summor

2:01 min

Tobaksrökning kostar samhället 31 miljarder kronor om året, visar en ny rapport från Cancerfonden. Det motsvarar vad alla läkare och sjuksköterskor inom primärvården kostar.

– Dels räknar vi på den direkta sjukvårdskostnaden, sedan räknar vi på produktionsbortfallet och kostnaden för informell vård, det vill säga att man kanske vårdar en anhörig i hemmet. Totalt blir det här 31 miljarder kronor varje år, det är enorma summor, säger Ulrika Årehed Kågström, Cancerfondens generalsekreterare.

Cancerfonden har beställt rapporten från Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi i Lund, och den visar att kostnaden för rökning har ökat sedan Statens Folkhälsoinstitut räknade år 2004. Det trots att andelen rökare samtidigt har minskat.

En förklaring kan vara att fler sjukdomar nu säkert kan kopplas till rökning - ju mer man lär sig om tobaksrök, desto farligare visar den sig vara.

Samhället skulle behöva göra mer för att minska rökningen anser Cancerfonden.

– Det finns förslag om att Sverige ska införa ett exponeringsförbud av tobaksprodukter i butik. Det skulle göra stor skillnad för att stoppa nyrekryteringen, för att fler unga inte skulle börja röka. Man skulle också kunna införa fler tobaksfria utemiljöer, säger Ulrika Årehed Kågström. 

Även Världshälsoorganisationen förespråkar skarpa åtgärder för att minska rökningen. Tidigare i år presenterade WHO en beräkning av rökningens kostnader globalt; runt 9 000 miljarder svenska kronor per år, och flest rökare bor i låg- och medelinkomstländer.

I Sverige röker runt tio procent av befolkningen. Lungcancer är den sjukdom som skördar flest liv bland rökare, men även andra cancerformer och hjärt- och kärlsjukdomar är vanliga följdverkningar av rökning, visar Cancerfondens rapport.

– Skulle vi få stopp på rökningen skulle väldigt mycket mänskligt lidande kunna undvikas, och väldigt stora samhällsekonomiska besparingar kunna göras, säger Ulrika Årehed Kågström.