Sjuhärads kvinnor tjänar mindre

I alla Sjuhärads kommuner tjänar de kommunanställda männen mer än kvinnorna, och så är det i två tredjedelar av landets kommuner.

När medianlönen jämförs mellan män och kvinnor hittar man Sjuhärads största lönegap i Tranemo, Svenljunga och Vårgårda med kring 1500 i skillnad. Minst skillnad är det i Herrljunga och Mark där männens medianlön bara var kring 70 kr högre.

I Klippan är lönegapet störst, 2.600 kronor i månaden, enligt nya siffror från Kommun- och landstingsdatabasen.
- Det som kan påverka lönen är vilket yrke man jobbar inom och vilken utbildning man har. Kvinnor jobbar oftare inom låglöneyrken, säger Lena Österberg, statistiker på SCB.

Så mycket mindre tjänar kvinnorna: 
Bollebygd -150
Borås - 231
Herrljunga -77
Mark -73
Svenljunga -1508
Tranemo -1564
Ulricehamn - 1093
Vårgårda -1449
(skillnad i kr, medianlön)

I Vaggeryd, Östhammar, Ödeshög och Nynäshamn tjänar männen också minst två tusenlappar mer än kvinnorna. I en tredjedel av kommunerna var istället kvinnors medianlön högre än mäns.
Sett till hela arbetsmarknaden hade kvinnor 87 procent av mäns månadslön 2015, enligt statistik från SCB. Faktorer som antas påverka lönen är ålder, utbildning, arbetstid och sektor. Vid en jämförelse av standardvägda löner, det vill säga när man försöker räkna bort dessa faktorer, hade kvinnor 95 procent av mäns lön 2015.

- Det finns inte faktorer som förklarar hela skillnaden, utan kvinnor får ibland lägre lön även om man tar hänsyn till det här, säger Lena Österberg.