Zeelandia - en ny kontinent?

6:56 min

I böcker, kartor och i skolan har vi lärt oss hur världen ser ut med sina kontinenter, hav och länder.

Men för en tid sedan klev elva forskare fram och hävdade att de nu hade tillräckligt med bevis för att det finns ytterligare en kontinent - Zeelandia.  En kontinent som, förutom 7 procent, ligger täckt under vatten och där Nya Zeeland och Nya Kaledonien är det enda som syns ovan vattenytan.

Professor Nick Moretimer har lett gruppen forskare som i över 20 år sökt svaret på om Nya Zeeland bara var några öar som stack upp eller om de tillhörde någon större landmassa. Vår Asienkorrespondent träffar honom i staden Dunedan på Nya Zeelands sydliga ö.