Finnblicken

Finska i Haparanda, svenska i Helsingfors - vilket språk använder tvåspråkiga ungdomar mest?

0:48 min

Enligt en färsk studie pratar unga Haparandabor mer finska idag än för tio år sedan. Forskaren Jaana Kolu har undersökt omgivningens påverkan på ungdomars språk i Haparanda, Stockholm och Helsingfors.

En nyligen publicerad doktorsavhandling vid universitetet i Jyväskylä visar att tvåspråkiga ungdomar i Haparanda, som pratar både svenska och finska, i allt större utsträckning använder finskan som sitt huvudspråk.

I Haparanda verkar trenden vara att finskan är vanligare bland högstadieungdomar. De använder finska som sitt huvudspråk.

Haparandaungdomarnas samtal har jämförts med hur tvåspråkiga ungdomar från Stockholm och Helsingfors talar med varandra.

– Skillnaden var rätt så stor, speciellt mellan Haparanda och Helsingfors. I Helsingfors använde ungdomarna mest svenska, med inslag av finska ord. 

Syftet med studien har varit att jämföra omgivningens påverkan på språket, när ungdomarna har just svenska och finska som sina två språk.

Haparandaungdomarna uppger oftare finska som modersmål

I Haparanda använder de unga idag i huvudsak finska i sina samtal. Det är mer än de gjorde då forskaren bakom studien, Jaana Kolu, började med sina inspelningar år 2005. Haparandaungdomarnas språk har inslag av svenska ord som böjs enligt finskans grammatiska regler.  

De unga Haparandaborna uppger även oftare än andra att de har finska som modersmål.

I Stockholm är situationen liknande. Även om de tvåspråkiga ungdomarna pratar mer svenska med varandra än i Haparanda, använder de svenska ord som böjs enligt finsk grammatik när de pratar finska med varandra. Precis som i Haparanda. 

Det är intressant att språkbruket liknar varandra i Haparanda och i Stockholm när det gäller just svenskan och finskan, även om omgivningen annars skiljer sig åt.

"Språkmiljön i Haparanda är mer finsk än i Stockholm"

Enligt Jaana Kolu kan högstadieungdomarnas språkanvändning påverkas av att Haparanda har en mer finskspråkig miljö än Stockholm. Stockholmsungdomarna är omgivna av det svenska språket men är också mer flerspråkiga. I Stockholm är dessutom de finskspråkiga en mer splittrad grupp än i Haparanda, säger Kolu.

– Haparanda är mycket mindre än Stockholm och de unga har fler finskspråkiga kontakter där. Mycket i omgivningen är på finska. I Stockholm finns det mer flerspråkighet och den finskspråkiga gruppen är nog mer splittrad där, säger forskaren Jaana Kolu.

Ordvalen är inte det viktigaste - alla förstår varandra

Studien visade hur ungdomarna ibland behöver diskutera vilket ord som passar i vilket sammanhang. Språket blandas därför lätt med ord ur det andra språket.

– Ibland söker de unga efter ord, men samtalet fortsätter även om en inte kommer på vad till exempel "kräsen" heter på finska. Alla förstår ju båda språken, konstaterar Jaana Kolu.