Kursras och brottsutredning i börsbolag

1:53 min

Bolagets värde har halverats. En brottsutredning pågår. Men inför dagens stämma i Eltel tänker statliga Fjärde AP-fonden lova att gå in med nya miljoner.

I dag samlas ägarna i det skandalomsusade elinstallationsbolaget Eltel till stämma.

Många ägare har vädrat sin ilska. Men Per Colleen, som ansvarar för aktieförvaltningen på Fjärde AP-fonden, tycker att det finns hopp.

– Det finns väldigt mycket kvar att göra för det här bolaget, säger Per Colleen till Ekot.

Eltel arbetar med att bygga och underhålla el- och teleinstallationer.

Sedan bolaget gick in på börsen 2015 har ägarna prövats hårt och sedan i höstas har bolagets värde på börsen halverats.

Samtidigt har personer i den förra ledningen anklagats för att berika sig själva på ett oegentligt sätt.

Det som har skett i Eltel är unikt, säger Per Colleen.

– Det är en unik situation. Den förre vd:n är polisanmäld för bokföringsbrott och svindleri. Det tror jag är tämligen unikt.

Ekot har varit i kontakt med Ekobrottsmyndigheten där chefsåklagare Thomas Langrot säger att det pågår en förundersökning om brott i Eltel men att han inte vet hur länge förundersökningen väntas pågå.

Inför dagens stämma har revisorerna avstyrkt att förre vd:n och styrelsens förre ordförande beviljas ansvarsfrihet.

Stora institutioner har sålt sina innehav i Eltel, ett exempel är Andra AP-fonden.

Men Fjärde AP-fonden stannar som ägare, trots att värdet på Fjärde AP-fondens ägande i Eltel har sjunkit med närmare 350 miljoner kronor.

Så länge man inte säljer aktierna har man inte tagit förlusten och kursen kan stiga igen i framtiden.

Så resonerar Per Colleen.

– Det hade varit kapitalförstörande för pensionärerna om vi hade sålt under den här resans gång.

En annan punkt på dagens stämma är om ägarna ska skjuta till ytterligare 1,5 miljarder kronor för att rädda bolaget.

Fjärde AP-fonden garanterar att man går in med nästan 150 miljoner kronor i friska pengar i bolaget.

Inte minst Eltels projekt i Afrika har varit stora besvikelser. Men det ser betydligt bättre ut i flera länder i Europa, anser Per Colleen.

Han tror att bolaget kan ha en ljus framtid.

– Det finns en frisk kärna i bolaget och den tycker vi att det är värt att bygga vidare på, säger Per Colleen.