Amorteringsförslag berör få värmlänningar

1:08 min

Finansinspektionens förslag om att höja amorteringstakten för de som har höga bostadslån, kommer inte ge någon större effekt på den värmländska bostadsmarknaden, säger fastighetsmäklaren Kristin Bryntesson i Karlstad.

– Tittar man på marknaden i Värmland och Karlstad och runtomkring här, så har vi inte så höga prisnivåer att vi kommer att få en särskilt stor effekt. Utan det är snarare en storstadsområden som Stockholm, Göteborg och Malmö som kommer att bli drabbade, säger Kristin Bryntesson.

Finansinspektionens förslag om högre amorteringskrav gäller de personer som har tagit bostadslån som är högre än sammanlagt 4,5 årslöner. Har man så höga lån ska man amortera ytterligare en procentenhet, enligt förslaget. För den som har bostadslån på 1,5 miljon kronor blir det en höjd amorteringskostnad 1250 kronor i månaden.

Syftet med förslaget är enligt Finansinspektionen bland annat att få bostadsköpare att slå till på billigare objekt för att hålla belåningsgraden och därmed lånekostnaderna nere. Man vill bromsa en utveckling där allt fler tar allt högre lån och därmed högre risker.

Men Kristin Bryntesson menar att amorteringsförslaget inte lär få den effekten i Värmland, där bostäderna kostar betydligt mindre i jämförelse med hur det ser ut i storstadsregionerna. Och den som har en månadslön på 28 000 kronor kan ta ett bostadslån själv idag på 1,5 miljon kronor utan att drabbas av det föreslagna amorteringskravet. I Värmland får man fortfarande rätt mycket bostad för de pengarna, menar hon.

– Vi fick ju ett nytt amorteringskrav förra året också, och då såg vi att marknaden var lite avvaktande under en kort period, men att den återhämtade sig igen, ganska så snabbt framåt höstkanten. Och vi tror att det kommer att vara ungefär samma effekt den här gången.

På Swedbank i Karlstad betonar Ulrika Ljunghaga, som är privatmarknadschef, att det än så länge bara är ett förslag som Finansinspektionen har lagt fram, och vilka effekter en ny lag skulle få är för tidigt att säga. Men från bankens sida så ser man inte ytterligare ett amorteringskrav som något odelat positivt. Tvärtom skulle Ulrika Ljunghaga hellre se en större flexibilitet, än de fasta ramar som lagar ställer upp.

– Vi skulle vilja att banken har en mer rådgivande roll, säger Ulrika Ljunghaga, och förklarar att ett bättre alternativ för en kund skulle kunna vara att ha ett personligt sparande istället för att amortera mer.