Oväntat många problem med bröstförstoring

2:02 min

Flera tusen kvinnor om året gör en bröstförstoring, men antalet problem och komplikationer visar sig vara större än förväntat.

Brösttimplantatregistret BRIMP startade 2014, och är fortfarande under uppbyggnad. Syftet är att hitta eventuella komplikationer med olika operationsmetoder eller modeller av implantat.

De första årens registreringar tyder på att något fler än man förväntat sig får någon form av problem.

– Vi har en tendens att många kvinnor behöver eller önskar sig en ny operation i ett mycket tidigare skede än vi hade förväntat oss, säger ansvarig för registret, Birgit Stark, som är plastikkirurg och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, och även verksam vid en privat klinik.

Runt 3000 kvinnor lät förstora sina bröst förra året enligt bröstimplantatregistret BRIMP. Men registret är nytt och inte heltäckande, och därför räknar man med att det egentligen rör sig om cirka 5000 kvinnor som gjorde en bröstförstoring under 2016.

Fler än man räknat med får problem och behöver opereras om. Sedan 2014 har närmare 1000 implantat gjorts om inom två år efter den första operationen.

Ofta handlar det om att man är missnöjd med storleken och formen, men medicinska komplikationer och problem är också vanligare än experterna hade förväntat sig, säger överläkare Birgit Stark.

– Vi ser en del kapselbildningar, och även där är andelen patienter som opereras om inom en tioårsperiod lite större än vad vi hade förväntat oss utifrån data i litteraturen.

Omkring en tredjedel av bröstimplantaten sätts in av medicinska skäl, till exempel på kvinnor som haft cancer, men många av ingreppen görs på friska kvinnor som vill förändra sitt utseende.

I de fallen får patienterna själva betala sina operationer. I genomsnitt kostar det runt 45 000 kronor. Och om det blir fler operationer kan det bli en riktigt dyr affär för patienten.

Plastikkirurgen Birgit Stark menar att klinikerna måste informera tydligt.

– Slutsatsen är att det är viktigt att informera kvinnor om att det kan vara så att man får räkna med att operationen behöver göras om av olika skäl. Det kanske inte är så att man är helt nöjd med resultatet efter bara en operation, säger hon.