Grunkor och Mojänger 100-årsjubilerar

Historiska festligheter i Överklinten

4:40 min

Utan Inge Lindström inget Grunkor och Mojänger i Överklinten.

--Hela byn går man ur huse, annars skulle det inte funka säger Inge.

Det är byns strömsättning som är temat för årets ladutömning i byn.