Risk att fler länder hoppar av klimatavtalet

1:12 min

USA:s president Donald Trump ska senare i kväll lämna besked om USA kommer att lämna klimatavtalet från Paris eller inte. Svenskt Näringsliv ser en risk att konkurrensen snedvrids och att osäkerheten ökar kring avtalet.

– Min största farhåga är att det leder till att fler länder hoppar av klimatavtalet, säger Maria Sunér Fleming, klimatexpert på Svensk Näringsliv.

Det handlar då om länder som anser att deras industri förlorar i konkurrenskraft med lagstiftning som tvingar fram minskade utsläppen men som därmed också fördyrar produktionen.

Stålindustrin är ett exempel på en näring som är hårt konkurrensutsatt och som står för stora utsläpp av koldioxid.

I Europa finns ett system för handel med utsläppsrätter. Förhoppningen inom näringslivet i Europa efter Paris var att även andra delar av världen skulle införa liknande system.

I Kina finns planer, om än inte presenterade i detalj. Nu finns en risk att USA:s avhopp kan förändra villkoren och inställningen i Kina, tror Maria Sunér Fleming. Men hon är ändå optimistisk.

– Även om USA lämnar klimatavtalet, så tror jag att teknik och innovationerna springer förbi klimatskeptiker och Donald Trumps beslut. Nu går utvecklingen mycket snabbt; energiproduktion med vindkraft och solceller och en fantastisk utveckling på fordonssidan med batteridrivna bilar. Det får mig ändå att känna mig positiv till utvecklingen.