Malmö/Lund

Nu undersöks varför sjuksköterskor och socionomer slutar

4:10 min

Forskare vid Lunds universitet och Malmö högskola ska undersöka varför sjuksköterskor och socionomer i högre grad än i andra jämförbara yrken väljer att byta jobb eller helt lämna yrket.

För sjukvården och socialtjänsten är det ett problem att man inte lyckas behålla personal och bygga kontinuitet.

– Det kan skapa ganska stor oro, när man måste ersätta personal, och man kan inte satsa långsiktigt. Det kan bli problem med kunskapsöverföringen över tid, och det kan bli problem för patienter och klienter att det inte blir kontinuitet. Allt bidrar till en ökande stress och ökar också risken för att saker och ting ska gå fel, säger Rebecca Selberg, biträdande lektor i genusvetenskap vid Lunds universitet som leder studien.

Rebecca Selberg har tillsammans med hälsovetaren Magnus Sandberg på Lunds universitet och Paula Mulinari vid hälsa och samhälle på Malmö högskola fått 3,8 miljoner kronor från Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Under tre år ska de undersöka varför sjuksköterskor och socionomer väljer att lämna sitt yrke.

Kommunikation går fel

Om man jämför med andra yrken med tre års högskoleutbildning, är det enligt forskarna vanligare att sjuksköterskor och socionomer byter arbetsplats eller karriär.

– Vi har också börjat se andra varningstecken, och det är att sjuksköterskor säger upp sig i protest och i grupp ibland. Det säger att det är något slags kommunikation som inte funkar, att man hellre lämnar än stannar kvar för att man inte tolererar villkoren. Då måste vi börja förstå vad som händer och förändra det, säger Rebecca Selberg.

Projektet heter "Sorti och protest", och syftar på hur sjuksköterskorna och socionomerna väljer att lämna sitt yrke. Slutar man bara, eller försöker man få till en förändring, eller är man kanske lojal, biter ihop och stannar kvar?

Frågorna om när man gör sorti och när man gör protest, det vill säga använder sin röst, är jätteintressant att utreda.

Forskarna kommer att jobba med olika metoder. Bland annat ska de göra intervjuer och observationer på ett antal utvalda arbetsplatser inom vården och socialtjänsten, och dessutom söker de kontakt med personer som faktiskt lämnat.

– Vi gör också en stor enkät, där vi vill följa sjuksköterskor och socionomer som tagit examen ända från 1985 och framåt och försöka se hur de har sett på sitt arbetsliv, vart man har tagit vägen och varför man har gjort vissa val. Metodmixen är det som gör projektet spännande, säger Rebecca Selberg.

Följer upp över tid

Det finns redan en del forskning som pekar ut orsaker till varför sjuksköterskor och socionomer lämnar. Det handlar till exempel om ökad arbetsbelastning, låg lön i förhållande till utbildning och ansvar och svårigheten att få till förändring. Men enligt Rebecca Selberg kommer den nya studien att kunna öka kunskapen ytterligare, bland annat genom att man följer grupperna över tid, och genom att man kommer kunna jämföra de två yrkesgrupperna.

– Vi kommer att titta på vilka kategorier inom de här yrkesgrupperna som väljer att lämna, vilka som kämpar på och stannar kvar år efter år och vilka som protesterar på andra sätt. Vi försöker utgå från det som man kallar ett intersektionellt perspektiv, där vi tittar på saker som klassbakgrund, etnicitet och ålder, säger Rebecca Selberg.

Vill förändra

I projektet ingår också att jobba aktivt med att nå ut med studiens resultat, så att sjukvården och socialtjänsten kan dra nytta av det i sina organisationer.

– Det är jätteviktigt för oss, annars är det bara ytterligare ett projekt där vi tar reda på hur saker och ting är. Det kan vara intressant i sig, men vi vill se till att det blir förändring, säger Rebecca Selberg.

Är du sjuksköterska eller socionom som lämnat yrket? Gå in på vår Facebooksida och berätta varför.