Brantingsskolan rivs – men aulan bevaras

2:18 min

Större delen av Brantingsskolan i Uppsala ska rivas. Men aulan och entréhallen bevaras av kulturhistoriska skäl. Det väntas plan- och byggnadsnämnden besluta i dag.

De delar av skolan som ligger närmast Brantings torg ska bevaras, medan resten rivs.

– Stora delar av skolan är väldigt svåra att renovera. Det är därför vi beviljar rivningslov för det mesta av skolan, säger Erik Pelling, socialdemokratisk ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Inte henner aulan och trapphuset kommer att bli lätta att rusta, menar han.

– Men det är ändå värt att göra sig den mödan.

Det är bland annat av historiska skäl som aulan bör bevaras, enligt Erik Pelling.

– Många elever har genom tiderna spelat upp teatrar och många föräldrar har passerat här. Men även inför framtiden: att kunna ha möten och föreställningar. Sedan är det en väldigt vacker och luftig aula, med bevarade detaljer från när den byggdes, säger han.

Brantingsskolan stängdes av den dåvarande borgerliga majoriteten i Uppsala 2013. Dålig ekonomi, slitna fastigheter och minskat elevunderlag var några av argumenten då.

2015 meddelade den nya rödgröna majoriteten att skolan ska öppna igen. Men i sitt nuvarande skick kan lokalerna inte tas i bruk.

Det kommunala bolaget Skolfastigheter har velat riva och bygga nytt. Att renovera skulle ge en både dyrare och sämre skolbyggnad, menar Skolfastigheter.

Men stadsbyggnadsförvaltningen säger nej till rivning eftersom det anses strida mot plan- och bygglagens förbud mot förvanskning av värdefull bebyggelse.

Men nu har alltså den politiska majoriteten satt ner foten.

– Vi fokuserar på att bevara det viktigaste men att ändå ge Skolfastigheter en möjlighet att bygga en funktionell och modern skola, som kommer att lyfta Brantings torg.

Skolstarten senareläggs från hösten 2019 till hösten 2020.

– Utredningarna har tagit tid, det är bara att beklaga. Vi hade önskat att skolan skulle stå på plats tidigare. 

Erik Pelling har ingen uppgift om hur mycket projektet kommer att kosta.

– Det ekonomiska beslutet fattas i Skolfastigheter och i utbildningsnämnden.

Och så var det det där med namnet. Brantingsskolan, som är döpt efter Sveriges första socialdemokratiske statsminister, stängdes av ett borgerligt kommunstyre. Nu ska den öppnas igen av en S-ledd majoritet.

– Symbolik finns det förstås. Det är ju roligt att vi kan bevara namnet, platsen och skolan. men det har inte varit något avgörande skäl för beslutet.