Forskare kräver förändringar i körkortsutbildningen

1:05 min

Det måste ske stora förändringar i körkortsutbildningen, det visar en ny utredning från VTI, Statens väg - och transportforskningsinstitut. Ett problem är att eleverna lägger för lite tid på körskolan.

– Det går för fort helt enkelt, man vill ha körkortet för fort. Man får inte djupinlärningen, som man ska ha enligt den nya kursplanen, säger Sanja Forward, forskare på VTI.

Studien föreslår nya pedagoiska metoder, som till exempel att eleven får sätta sig in i olika trafiksituationer. Den pekar också på ett behov av högre krav på tillsyn hos körskolorna, och att körskollärare behöver fortbildas så att utbildningen blir mer likartad. Det föreslås också fler obligatoriska moment i utbildningen. Bland annat krav på en testuppkörning hos körskolan innan man gör den riktiga.

– Speciellt för de som är väldigt nervösa. Får de testa innan, och sätta sig in i hur det är att köra upp, kan de bli mindre nervösa när de väl kommer till körprovet. Och de som har en övertro på sig själva kanske förstår att det inte är färdiga ännu, säger Sanja Forward.