Tur och skicklighet avgörande i brandbekämpningen på Cementa

3:21 min

Flera utredningar pågår efter Cementas brand. Det återstår att se vad analyserna av släckvattnet visar, kring koncentration av giftiga ämnen.

Personal från länsstyrelsen har gjort tillsynsbesök på Cementa efter branden, bland annat för att höra hur bolaget beskriver det som hände och hur sanering av området sker nu.  

Efter storbranden på Cementa forslades 3 000 kubikmeter släckvatten bort från fabriksområdet och hamnen och lades i Cementas västra brott. På länsstyrelsen avvaktar de nu analyserna av de prover som Cementa tagit för att få veta vilka ämnen som finns i vattnet.

Peter Landergren säger till P4 Gotland att länsstyrelsen bett Cementa göra en "bred skanning efter ämnen" för att analysera vad som finns i vattnet och vilka koncentrationer det kan röra sig om.

Släckvatten från en brand är inget han egentligen vill se i olika vattenmiljöer, men han ser ingen fara i dagsläget med att vattnet lades i västra brottet. Han tror inte att det läcker ut i några spricksystem därifrån.

Hur bra var lösningen att förflytta släckvattnet till västra brottet?

-Det återstår väl lite att se. Jag tror att det nog var en av de få möjliga lösningarna på det här problemet, säger Åke Mauritzson, miljöskyddshandläggare på länsstyrelsen.  

Mycket är oklart ännu säger han och tror att ett omfattande utredningsarbete återstår.

Cementa har lovat en första skriftlig redogörelse till tillsynsmyndigheten nästa vecka. (V 23)