Fallet Kevin

JK: Inget fel när handlingar lämnades ut

En anställd vid polisen har brutit mot tystnadsplikten vid utlämnandet av handlingar i fallet Kevin, menar en privatperson som har gjort en anmälan till Justitiekanslern. Men Justitiekanslern (JK) håller inte med.

Privatpersonen menar att den polisanställda har lämnat ut sekretessbelagda handlingar till SVT:s journalister som arbetade med dokumentären Fallet Kevin. Handlingen som åsyftas är själva förundersökningen.

Men Justitiekanslern (JK) slår fast att dokumenten lämnades ut först efter sedvanlig sekretessprövning. Därför, anser JK, har det inte skett något brott mot tystnadsplikten, och det kommer inte att inledas någon förundersökning om ärendet.