Blind DO-anmäler DO - skickade vanligt brev

2:13 min

Diskrimineringsombudsmannen, DO, anmäls till DO. Anmälaren menar att DO brutit mot lagen då myndigheten skickade ett pappersbrev till henne trots att hon är blind.

– Att be någon annan läsa upp en text för en, ett beslut som är väldigt viktigt för en, är inte samma sak som att läsa det själv, det tror jag att alla kan förstå, säger Anna Bergholtz som anmält DO, Diskrimineringsombudsmannen, till DO.

Förra året anmälde Anna Bergholtz SJ till DO för bristande tillgänglighet. När utredningen var klart frågade handläggaren på DO i vilket format hon ville ta del av beslutet. Anna Bergholtz är blind, men genom talsyntes och punkskriftsdisplay så kan hon läsa mejl, pdf och word-dokument i sin dator. Hon svarade därför att hon ville ha beslutet i något av de formaten.

– Och sen får jag då ett vanligt brev som jag så klart inte kan läsa själv, berättar Anna Bergholtz.

Efter att ha varit med om liknande situationer flera gånger tidigare valde Anna Bergholtz att anmäla DO till DO för bristande tillgänglighet.

– Det här är ju ett återkommande problem när det gäller myndigheter, men man kan ju tycka att Diskrimineringsombudsmannen, som jobbar med det här borde föregå med gott exempel, alltså de borde veta det här, säger Anna Bergholtz.

2015 ändrades Diskrimineringslagen så att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning blev en form av diskriminering.

Förra veckan föll den första domen enligt den nya lagen. Det var en skola i Vara kommun som dömdes att betala böter till en elev efter att skolan inte hade åtgärdat en rullstolsramp.

Just nu driver DO en process mot Försäkringskassan efter att en synskadad kvinna inte kunnat anmäla vård av barn eftersom Försäkringskassans webbtjänst inte anpassats för synskadade.

Men nu har alltså Anna Bergholtz anmält Diskrimineringsombudsmannen eftersom hon menar att de brutit mot den lag som de är satta att bevaka.

Av jävsskäl kommer myndigheten inte att utreda anmälan mot sig själv utan hänvisar till Justitieombudsmannen eller Justitiekanslern, det säger Clas Lundstedt som är pressansvarig på DO och som även säger att han inte kan uttala sig i det enskilda ärendet.

– Men när det gäller den kommunikation som man har med oss så har vi väldigt hög strävan efter att tillgodose en hög nivå på tillgänglighet, säger Clas Lundstedt.