Skåne

Vädjan i nordväst: Spara på vattnet

Nordvästra Skånes vattenbolag NSVA går nu ut med en vädjan till nordvästskåningarna att spara på vattnet.

I ett pressmeddelande säger NSVA att det för tillfället inte råder någon akut vattenbrist i kommunerna som man levererar till, men att det är viktigt att börja spara på vattnet redan nu för att undvika problem senare.

Dessutom ska en informationskampanj om att spara på vattnet genomföras under sommaren. Störst fokus på kampanjen blir i Båstads kommun eftersom det är den enda kommun i NSVA där det råder bevattningsförbud.

Där är också risken störst för akut vattenbrist eftersom grundvattenmagasinen i kommunen är så begränsade.

Men alla nordvästskåningar bör vara sparsamma med vattnet, enligt bolaget.

– Börjar vi spara på vattnet idag kommer det helt klart att gagna framtida generationer, säger Jonas Håkansson, chef för avdelningen Dricksvatten på NSVA, i pressmeddelandet.