Mer pengar till att laga Gävles potthål

Gävle kommun ökar resurserna för underhåll av gator och vägar runt om i kommunen. Budgeten för beläggningsarbeten höjs från förra årets 18 miljoner kronor till 25 miljoner i år.

Cirka 2,5 miljoner av pengarna kommer att gå till lagning av potthål och andra mindre åtgärder.

– Underhållet av Gävles gator har legat efter eftersom resurserna inte räckt till, men med en utökad budget kan vi höja standarden på vårt vägnät, säger Johan Larsson, gatuingenjör på Samhällsbyggnad Gävle i ett pressmeddelande.