Putin: Sverige i Nato är ett hot mot Ryssland

Ett svenskt medlemskap i försvarsalliansen Nato ses som ett hot mot Ryssland och skulle försämra de bilaterala relationerna. Det säger president Vladimir Putin till nyhetsbyrån TT.

– Om Sverige går med i Nato kommer det självklart att ha negativ effekt på våra bilaterala relationer. För oss betyder det att Nato expanderar mot våra gränser, till och med från svenskt territorium, säger Vladimir Putin 

Den ryske presidenten beskriver ett svenskt Natomedlemskap som ett hot mot Ryssland, som skulle "behöva överväga vad som är ett lämpligt svar".

– Självklart betyder det inte att vi kommer att bli hysteriska och göra våra robotar redo, men vi kommer att fundera på ett lämpligt svar. Det skulle vara ytterligare ett hot mot Ryssland, säger Putin.

TT:s chefredaktör Jonas Eriksson har träffat presidenten i egenskap av ordförande för det europeiska nyhetsbyrånätverket EANA. Flera andra företrädare från internationella nyhetsbyråer fanns på plats i S:t Petersburg, där Putin tog emot i ett mötesrum med blomsterprydda bruna bord och sirliga inredningsdetaljer i guld.

Presidenten tycktes vara på gott humör och tog sig tid att ge utförliga svar på frågorna, som helt naturligt kretsade kring Rysslands relationer med omvärlden.

Putin framförde att han uppfattar en växande russofobi, som han ser som ett resultat av att Ryssland försvarar sina, enligt honom, legitima intressen internationellt. Han förnekar också att den ryska staten är inblandad i hackerattacker i syfte att påverka valresultat i andra länder, en oro som växt i Europa sedan amerikanska myndigheter framfört sådana misstankar.

Putin säger sig inte heller tro att hackerattacker kan påverka ett valresultat.

– Ingen hackare kan påverka valkampanjer i något land i Europa, Asien eller Amerika.

Det amerikanska robotförsvarssystemet i Sydkorea orsakar ny kapprustning, enligt Putin som säger att svaret från Ryssland är att stärka sina styrkor i regionen. Han nämner ökedjan Kurilerna som en passande plats och framhåller att Ryssland inte kommer att stå och titta på när andra länder ökar sin militära kapacitet längs landets gränser i Europa och i Östasien.