Finnblicken

Mark Levengoods kärleksrecept

1:39 min

Mark Levengood och Jonas Gardell har varit tillsammans i över 30 år. Mark ger oss några tips på hur man lyckas vara ihop så länge.

  • Tänk inte på vad du får, utan på vad du kan ge
  • Flytta fokus från dig själv till din partner
  • Se varandra
  • Bekräfta varandra
  • Låt varandra utvecklas
  • Stäng inte inne varandra 

Gorillahannarna i Europa cirkulerar vart sjätte år mellan djurparkerna eftersom de efter fem år utvecklar ett syskonskap med honorna. Jag tror att människan följer samma mönster. Men vi är inga offer där, jag tror ändå att med lite fantasi, lite sisu då går det bra att förnya lite där också.