Så kan skyddet för pensionssparare förbättras

1:29 min

I dag lämnade Pensionsmyndigheten sina förslag till regeringen. Pensionsspararna ska få ett bättre skydd och kunna känna sig trygga i sitt premiepensionssparande.

Det är Pensionsmyndigheten slutgiltiga förslag till förändringar i premiepensionssystemet som nu lämnades över till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

– Det här paketet som Pensionsmyndigheten nu har överlämnat till oss som innehåller 30 stycken olika förslag ska i någon mån ses som en helhet, säger Annika Strandhäll.

Det handlar inte om att plocka russinen ur kakan. Utan att faktiskt se det just som ett paket och som ska genomföras som ett paket.

Bland förslagen i Pensionsmyndighetens utredning finns förbud mot telefonförsäljning, krav på historik och krav på minst 500 miljoner kronor i förvaltat kapital.

Dessutom vill Pensionsmyndigheten att det ska kosta för en fond att delta i premiepensionssystemet.

Fondbolagen får tre år på sig att uppfylla kravlistan - annars tvingas de bort - och av de drygt 800 olika fonderna som finns idag,  är det runt 300 som inte uppfyller kraven. Per Bolund är finansmarknadsminister :

– Det är inget egenvärde att minska antalet fonder, utan det som är viktigt och som vi kräver är att vi måste se till att tryggheten ökar.

– Det vi lägger vikt vid är att säkerställa att de fonder som finns där, och de förvaltare som finns på fondtorget, är seriösa och värnar om pensionsspararnas bästa.

Förslagen ska nu ut på remiss, men Annika Strandhäll betonade att det är bråttom att få till en ändring och att förslagen kan komma att genomföras undan för undan :

– Det som vi är överens om är att det här ska ske med största möjliga skyndsamhet kring vart och ett av dessa förslag egentligen.

Så det kan bli redan vid årsskiftet ?

– Det kan det absolut bli.