Prover visar: Skadliga ämnen i politikers kroppar

1:16 min

Ett tiotal politiker och tjänstemän har lämnat blod- och urinprov för att se om det finns skadliga ämnen i deras kroppar. Proverna har nu analyserats, berättar Caroline Söderlund på Västerås Stad.

Det är som ett led i miljöarbetet i Västerås som ett tiotal politiker och tjänstemän ställt upp.

– Det vi kunde se var att alla hade de ämnen som vi mätte i blod och urin, men alla hade olika halter. Man kan inte riktigt säga varför, berättar kemikaliesamordnaren Caroline Söderlund.

Är det några av ämnena som är farliga?

– Vi säger inte farliga, vi säger skadliga. Det är ju inget man dör av, det är mer att det kan ge en långsiktig effekt på kommande generationer. Men ingen har skadliga halter i sin kropp av de tio som var med.