Fridlysta lövgrodor funna på Tromtö efter tips

3:03 min

Det finns lövgrodor på naturreservatet på Tromtö i Karlskrona kommun.

Länsstyrelsen fick tips om att det skulle finnas lövgrodor och när man kom dit kunde man både se och höra dem.

– Vi såg två individer och hörde åtminstone fem hanar spela. De har ett högt och karaktäristiskt läte som inte går att missta, säger Annika Lydänge som är koordinator för åtgärdsprogram för hotade arter vid Länsstyrelsen i Blekinge.

Man vet inte hur grodorna har tagit sig dit och inte heller hur länge de har funnits där. Grodor är fridlysta och får inte flyttas utan dispens från artskyddsförordningen.

– Vi kommer att göra genetiska analyser för att undersöka var lövgrodorna kommer ifrån. Vid undersökningen kommer Länsstyrelsen även undersöka om lövgrodorna bär på chytridsjukan, en svampsjukdom som drabbar groddjur, och vi vet sprider sig i Sverige, säger Annika Lydänge.

Lövgroda är omkring fyra centimeter och finns annars endast i södra Skåne.