Så ska självmorden i Värmland minska

2:14 min

Varje år begår cirka 1 100 personer självmord i Sverige, enligt Socialstyrelsen. Det är tre liv om dagen. Nu har en samverkansgrupp lagt fram en plan på hur självmorden ska förhindras i Värmland.

– Våga fråga. Våga se hur din granne, din arbetskamrat mår. Våga fråga, och våga sedan också lyssna, säger Karin Haster, regional samordnare för suicidprevention.

Samverkansgruppen består av representanter för kommuner, landstinget och andra organisationer och föreningar. Även polis och räddningstjänst ingår i gruppen som började sitt samarbete i december i fjol. Nu har de arbetat fram en handlingsplan på hur man ska arbeta i Värmland för att förhindra självmord, och på fredagen presenterades planen.

– Den säger att vi ska jobba med identifierade riskgrupper som vi ser, till exempel yngre kvinnor och män, där det finns en ökad risk för självmordsförsök, säger Karin Haster.

Även medelålders och äldre män är en grupp där det finns ökad risk för fullbordat självmord, säger Haster. Men förutom att fokusera på riskgrupper ska man också arbeta med utbildningsinsatser. Det kan bland annat handla om att utbilda hemtjänstpersonal som stöter på människor som har självmordstankar bland sina brukare.

– Man behöver kunna uppmärksamma, våga se och våga fråga, säger Karin Haster.

Dessutom finns det utbildning för blåljuspersonal som kan möta självmordsbenägna människor direkt i situationen, och annan personal som ofta möter människor med självmordstankar.

Leif Haraldsson (S) är ordförande i kommunstyrelsen i Grums, en kommun som har varit hårt drabbad av självmord de senaste åren. Han tycker att det är viktigt att man pratar om problemen.

– Det viktigaste som jag tycker, det är att prata om att vi har de här problemen. Att vi vågar att fråga, och att vi lyfter frågan på rätt nivå, han.