S lägger skuggbudget för ett jämlikt Karlstad

1:52 min

Socialdemokraterna i Karlstad har presenterat sin skuggbudget. Den handlar bland annat om en ny stadsdel, bättre företagsklimat och mer pengar till kransorterna.

Om ett par veckor ska Karlstads politiker debattera hur nästa års kommunala budget på 5 miljarder kronor ska fördelas.
Igår presenterade oppositionspartiet Socialdemokraterna vad de skulle vilja satsa på om de satt vid makten. 

– Det handlar om att visa en färdriktning inför valet nästa år - vart vi vill med Karlstad. Vi ser att Karlstad behöver växa snabbare, vi vill ha en ökad befolkning och en låg arbetslöshet. Därför lägger vi en budget i linje med det, säger Linda Larsson (S), kommunalråd

Med anledning av att både stora och små planerade bostadsprojekt i Karlstad har stoppats eller stannats av på senare år så vill Socialdemokraterna utreda en helt ny stadsdel.

– Var ska den ligga? Vi vill utreda det tillsammans med Karlstadsborna och inte bestämma över dem, säger Linda Larsson.

Socialdemokraterna menar att bostadsbristen och bostadssegregeringen är viktig att motarbeta och i den nya stadsdelen vill man ha flera olika upplåtelseformer såsom villor och hyresrätter i olika prisklasser.

Jobb- och tillväxtfrågan är fortsatt viktig

– En stor skillnad mot majoritetens förslag är att vi tycker att företagsklimatet är väldigt viktigt. Därför lägger vi ett 100- förslagsprogram. Majoriteten har pratat men inte lagt ett enda förslag, säger Linda Larsson.

Att få mer jämlika levnadsvillkor är en annan klassisk S-fråga.

– De sociala klyftorna ökar i samhället och vi har en rad förslag för att öka jämlikhet och jämställdhet, säger Linda Larsson.

Bland annat vill man ge mer resurser till barn med särskilda behov, till elevhälsan och få fler att klara gymnasiet med godkända betyg.
Man vill även öppna en  fritidsbank i västra Karlstad - förslagsvis på Våxnäs. Idag finns en på Kronoparken. Att återinföra gratis kulturskola finns också med i budgeten.

Två förslag som S menar skiljer sig från majoritetens är att man nästa år vill bekosta en upprustning av Färjestads ridklubb och Skutbergets motionscentral.

– Vi vill däremot inte lägga pengar på en gång- och cykelbro vid Råtorp. De 40 miljoner kronorna kan läggas på bättre saker, säger Linda Larsson.

För att få hela Karlstad att hålla ihop så vill Socialdemokraterna ge extra pengar till kransorter och ytterområden.

– Vi vill ge en miljon vardera till Väse, Vålberg, Molkom, Edsvalla, Skattkärr-Alster, Ulvsby och Skåre där föreningslivet själva ska få bestämma var pengarna bäst behövs, säger Linda Larsson.

Debatten om de budgetförslag som de olika partierna har blir vid nästa fullmäktigemöte 19 juni.

Skuggbudget är en teoretisk budget som läggs fram av en opposition i en beslutande församling som ett alternativ till den budget som majoriteten lägger fram. Källa: Wikipedia