DO kommer inleda en tillsyn av hemtjänsten i Västernorrland

0:55 min

Efter vår granskning av hemtjänsten i Västernorrlands kommuner, kommer nu Diskrimineringsombudsmannen, DO, att inleda en tillsyn.

I alla kommuner i Västernorrland finns möjligheten för vårdtagare inom den kommunala hemtjänsten att välja bort personal med utländsk bakgrund. Det visar vår granskning. 

Därför kommer nu DO att inleda en tillsyn, säger Claes Lundstedt, pressansvarig hos Diskrimineringsombudsmannen. 

– Jag vet inte exakt hur vi kommer lägga upp det. Det vi beslutat så här långt är att vi kommer inleda en tillsyn.

Vad betyder en tillsyn?

– Vi kommer titta på om man i den här situationen har överträtt diskrimineringsförbudet, eller om det finns en risk att man gör det, säger Claes Lundstedt på DO. 

Det är ännu inte klart vilka kommuner som kommer ses över, eller vilka frågor som kommer ställas. 

Tillsynen kommer att påbörjas om några veckor.