رهبر حزب مودرات از تغییرات در سطح رهبری این حزب خبر داده است

1:45 min

توماس توبی، دبیر حزب مودرات از سمت خود برکنار شده است. این موضوع را انا شینبری باترا در یک نشست خبری مطرح کرده است. توماس توبی به عنوان مسئول سیاست‌های حقوقی این حزب گماشته شده است. اندرش ایدهولم، معاون دبیر حزب به عنوان دبیر موقت حزب مودرات گماشته شده است.

پیش از این بیاتریکا اسک مسئول سیاست‌های حقوقی این حزب بود. اخیراً شماری از اعضای این حزب خواهان کناره گیری انا شینبری باترا از رهبری حزب شده بود. در نشست خبری که امروز ساعت ١٣:٠٠ برگزار شد انا شینبری باترا، از نیاز جدی به تغییرات بیشتر در سطح رهبری این حزب سخن گفته است. 

من آماده اقدامات لازم به منظور تقویت حزب هستم.

رهبر حزب مودرات گفته است که او روی موضع خود محکم ایستاده است. موضعی که با ائتلاف احزاب حاکم وارد گفتمان باشد ولی همزمان مذاکرات با حزب دموکرات‌های سویدن را نیز متوقف نخواهد کرد. تماس و گفتگوی نماینده‌های حزب مودرات با نماینده‌های حزب دموکرات‌های سویدن در کمیته‌های پارلمانی پیش از این مورد انتقاد قرار گرفته بود.

نشست خبری رهبر حزب مودرات در حالی برگزار شده است که پس از نزول اعتبار این حزب در نظرسنجی‌ها برخی اعضای این حزب خواهان کناره گیری رهبری حزب شده بودند. انا شینبری باترا، گفته است که انتقادها را نسبت به خود می‌پذیرد.