Thelin känner sig illa behandlad av Region Västernorrland

Nu kommenterar den tidigare HR-direktören Lena Thelin sitt guldkantade hemliga avtal med Region Västernorrland. Hon blev behandlad på ett oprofessionellt och kränkande sätt, uppger hon.

Det är i ett intern mejl till medarbetare i Strängnäs kommun, där hon nu jobbar, som hon förklarar bakgrunden till avtalet. Enligt Thelin blev hon illa behandlad av Region Västernorrland. 

"Bakgrunden till att avtalet skrevs är att jag blev illa behandlad av min tidigare arbetsgivare, på ett oprofessionellt och kränkande sätt, på ett personligt plan. Därför tog jag hjälp av juridisk expertis som resulterade i det här avtalet."

I övrigt har Lena Thelin inte velat kommentera avtalet eller det sätt hon ska ha blivit kränkt av Landstinget. Hon hänvisar alla frågor till Region Västernorrland.