Budgetförslag från Moderaterna i Västerås

Idag presenterade Moderaterna i Västerås sitt budgetförslag för 2018. Partiet föreslår bland annat ordningsvakter på platser som idag upplevs som otrygga.

Moderaterna i Västerås vill också minska barngrupperna i förskolan och och höja ersättningen per elev inom grundskolan.

Partiet vill också satsa på så kallade karriärtjänster i skola, omsorg och socialtjänst.

Ett förslag är också att ungdomar kan få extrajobb i äldreomsorgen.