Malmö

Nu är avtalet undertecknat om Malmös elbussar

5:09 min

I dag har Malmö stad och Region Skåne kommit överens med regeringens representanter i den så kallade Sverigeförhandlingen om den stora satsningen bland annat på elbussar.

Efter cirka två års förhandlingar mellan staten, Malmö stad och Region Skåne har man enats om att satsa på bland annat åtta ny elbusslinjer i Malmö, varav fyra linjer blir så kallade expresslinjer, Lommabanan med pågatågstrafik från Kävlinge och Lomma som kommer kallas för Malmöpendeln, fjorton cykelbanor samt 28 550 nya bostäder i storstadsområde Malmö.

– Det är unikt stor satsning på moderna elbussar. Det är ingen tvekan om att eldrift är framtiden för kollektivtrafiken, säger Henrik Fritzon (S), regionråd.

Drygt 28 000 nya bostäder fram till 2035, satsningen på Lommabanan med pågatåg som skall vara klar om fem år, elbusslinjerna och cykelbanorna som är fullt utbyggda 2029, allt det här kräver investeringar på nästan fyra miljarder kronor. Pengar som kommer från både staten, regionen och Malmö.

Enligt det socialdemokratiska kommunalrådet Katrin Stjenfeldt Jammeh, så kommer förändringarna i stadsbilden märkas relativt snabbt.

– Vi sätter igång arbetet 2019, med en stegvis utbyggnad till 2029, säger Katrin Stjenfeldt Jammeh (S).

Enligt Malmö stad så kommer Malmö att växa med i storleksordningen ett nytt Lund, det vill säga cirka 100 000 invånare, fram till 2035 och då krävs det både bostäder och en snabb och ren kollektivtrafik, en kollektivtrafik som också kopplar ihop Kävlinge och Lomma med Malmö.

Malmö stad, Region Skåne och Regeringen kommer nu bilda en gemensam styrelse som har som uppgift att se till att alla satsningar blir av och under den tidsplan som är utsatt. Det avtal som undertecknats idag är det fjärde avtal om tecknats i landet.

Hittills har Stockholm, Lund och Helsingborg skrivit på ett avtal. På tur står Göteborg som troligtvis också kommer att satsa på elbussar.

Regeringens förhandlare HG Wessberg är mycket nöjd med dagens avtal.

– Både regionens och Malmös förberedelsearbete har varit extremt bra. Sedan gjorde vi skiftet från spårväg till buss, och det ger mest kollektivtrafik för pengarna, säger HG Wessberg.