Boklånen från biblioteken minskar stort i Västmanland

1:02 min

Det lånas ut färre böcker på de svenska biblioteken. Sedan förra året har antalet utlån minskat. Allra störst är minskningen i Västmanlands län.

För landet som helhet är minskningen av utlånen tre procent.

Minskningen gäller lån av fysiska böcker på de offentligt finansierade biblioteken. Även antalet biblioteksbesök, aktiva låntagare och bibliotekens bestånd minskar.

Siffrorna kommer från en rapport från Kungliga biblioteket över 2016 års statistik.

Störst är minskningen av utlån alltså i Västmanlands län: 15 procent.

– Det hänger ihop med att människors konsumtionsmönster och mediekonsumtionsmönster ändras, säger Niklas Lindberg, chef för Västerås Stadsbibliotek.

– Man använder mer digitala resurser och försörjer sig på andra sätt än att låna fysiska böcker och det tror jag är en stor del av förklaringen till att biblioteken inte lånar ut lika mycket fysiska material längre.

Den utvecklingen märks också i att utlånen av digitala e-böcker ökat med 25 procent. Men eftersom e-böcker endast utgör fem procent av utlånen, kompenserar det inte den totala minskningen.

Niklas Lindberg framhåller också betydelsen av enskilda lärare och pedagoger som förmedlar böcker till barn och unga, och att det märks när sådana nyckelpersoner byter jobb eller går i pension.

På ett av Västerås bibliotek har man experimenterat med kortade öppettider till förmån för att jobba just uppsökande, riktat mot barn och unga. Det har lett till en ökad utlåning av barn- och ungdomslitteratur, och att det bibliotekets utlån inte har minskat.

– Och det där tror jag är något som vi behöver titta vidare på, hur vi kan jobba riktat för att stimulera barn och ungdomar till läsning. Det kommer också att betyda positiva saker för utlåningsstatistiken, det känner jag mig jag övertygad om, säger Niklas Lindberg.